δφについて色々書こうかなと思います δの理解の助けになれば・・・いいなぁ・・・

φとδφの対応

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(0)=δφ(0)=1}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,0)=δφ(1,0)=ε_0}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,0)×2=δφ(1,0)+δφ([δφ(1,0)])}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,1)=δφ(1,0)+δφ([δφ(1,0)]1)}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,φ(1,0))=δφ(1,0)+δφ([δφ(1,0)]δφ([δφ(1,0)]))}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(2,0)=δφ(1,0)×2}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(2,0)+φ(1,0)=δφ(1,0)×2+δφ([δφ(1,0)])}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(2,0)+φ(1,φ(1,0))=δφ(1,0)×2+δφ([δφ(1,0)]δφ([δφ(1,0)]))}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(2,0)×2=δφ(1,0)×2+δφ([δφ(1,0)×2])}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,φ(2,0)+1)=δφ(1,0)×2+δφ([δφ(1,0)]δφ([δφ(1,0)×2])+1)}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(2,1)=δφ(1,0)×2+δφ([δφ(1,0)×2]1)}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(2,φ(2,0))=δφ(1,0)×2+δφ([δφ(1,0)×2]δφ([δφ(1,0)×2]))}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(3,0)=δφ(1,0)×3}

構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替(最新ブラウザーや補助ツールに推奨): サーバー「https://wikimedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle φ(ω,0)=δφ(1,0)×ω}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(φ(1,0),0)=δφ(1,0)×δφ([δφ(1,0)])}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(φ(φ(1,0),0),0)=δφ(1,0)×δφ([δφ(1,0)×δφ([δφ(1,0)])])}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,0,0)=δφ(1,0)^2=Γ_0}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,0,0)+φ(φ(1,0),0)=δφ(1,0)^2+δφ([δφ(1,0)×δφ([δφ(1,0)])])}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,0,0)×2=δφ(1,0)^2+δφ([δφ(1,0)^2])}

構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替(最新ブラウザーや補助ツールに推奨): サーバー「https://wikimedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle φ(1,φ(1,0,0)+1)=δφ(1,0)^2+δφ([δφ(1,0)]δφ([δφ(1,0)^2])+1)}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(φ(1,0),φ(1,0,0)+1)=δφ(1,0)^2+δφ([δφ(1,0)×δφ([δφ(1,0)])]δφ([δφ(1,0)^2])+1)}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(φ(1,0,0),1=δφ(1,0)^2+δφ([δφ(1,0)×δφ([δφ(1,0)^2])]1)}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(φ(1,0,0)+1,0)=δφ(1,0)^2+δφ([δφ(1,0)×{δφ([δφ(1,0)^2])+1}])}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,0,1)=δφ(1,0)^2+δφ([δφ(1,0)^2]1)}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,1,0)=δφ(1,0)^2+δφ(1,0)}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,φ(1,0,0),0)=δφ(1,0)^2+δφ(1,0)×δφ([δφ(1,0)^2])}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(2,0,0)=δφ(1,0)^2×2}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(ω,0,0)=δφ(1,0)^2×ω}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(φ(1,0,0),0,0)=δφ(1,0)^2×δφ([δφ(1,0)^2])}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,0,0,0)=δφ(1,0)^3=} アッカーマン順序数

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,0,0,0,0)=δφ(1,0)^4}

構文解析に失敗 (構文エラー): {\displaystyle φ(1,0,0,...)=δφ(1,0)^ω=SVO}


簡単に言うとこれをUNOCFのC関数にやったのがδ関数です

なんか強そうに見えるけどそんなに強くないかもしれない

特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC-BY-SA ライセンスの下で利用可能です。