FANDOM


グーボルプレックス (goobolplex) は、BEAFで {10,グーボル (1) 2} に等しい[1]Jonathan Bowers が名付けた。

他の記法による近似と正確な値

記法 近似
バードの配列表記 \(\{10,\{10,100 [2] 2\} [2] 2\}\) (exactly equal)
連鎖E表記 \(E100\#\text{^}\#100\#2\)
超階乗配列表記 \(3![2,1,1,2]\)
急増加関数 \(f_{\omega^{\omega}}(f_{\omega^{\omega}}(100))\)
ハーディー階層 \(H_{\omega^{\omega^{\omega}}}(H_{\omega^{\omega^{\omega}}}(100))\)
緩増加関数 \(g_{\vartheta(\Omega^{\vartheta(\Omega^\omega)})}(100)\)

出典

  1. Bowers, JonathanInfinity Scrapers. Retrieved January 2013.